Zastavte likvidaci české železnice

Kategorie: Aktuálně

HLASOVÁNÍ JE ZAŘAZENO NA PROGRAM 14. SCHŮZE, KTERÁ BUDE ZAHÁJENA VE ČTVRTEK 13. ČERVENCE


Vážené senátorky, vážení senátoři,

obracíme se na vás s naléhavou prosbou a výzvou ohledně novely Zákona o dráhách 266 Sb./1994, kterou postoupila Poslanecká sněmovna Senátu 15. června 2023 (odkaz zde). Tato novela obsahuje nové § 10a až 10d, týkající se přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy (senátní tisk 112 zde).

V daném znění § 10a-d zcela ignoruje starší a využívané rozhodnutí vlády o možnosti prodeje, případně možnost pronájmu nevyužívané trati se změnou jejího provozovatele. Je zřetelně diskriminační pro obce, dopravce, podnikatele, zájmová sdružení i veřejnost. Je v ostré kolizi se stavebním zákonem. Nejsou jasná kritéria ani termín obnovení neprovozované tratě v akutních případech, například přírodní kalamity, pro potřeby armády atp. Budeme-li čelit naléhavé nutnosti obnovení, je těžko představitelné, že se cyklostezka zřízená podle citované novely za pár dní změní zpět ve funkční železniční trať.  

Vážení senátoři, prosíme vás, abyste vzali v úvahu důležitost železničního systému pro naši společnost a budoucí generace. Zachování a rozvoj železnice je klíčovým faktorem pro udržitelnou a ekologičtější dopravu v naší zemi.

Na rozdíl od ostatních změn, které požaduje Evropská komise, zákon o přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy (tzv. konzervace) evropská legislativa NENAŘIZUJE ani NEPOŽADUJE. Zatímco ostatní evropské země do obnovy, modernizace a rozvoje železniční infrastruktury masivně investují, schválením § 10a až 10d se Česká republika vydává cestou nezodpovědné likvidace.

Zdravá budoucnost české železnice nyní leží na vás, vážených volených senátorech, proto naléhavě žádáme, abyste v rámci schvalovacího procesu novely Zákona o dráhách § 10a-d ODMÍTLI.

 

Jan Šatava

předseda Sdružení železničních společností

www.rail.czkontakty zde

 

 
Úterý 20. června 2023