Členové

 
Sobota 13. května 2023

Řádní


Fan Rail, s.r.o.


Gepard express SE


Ing. Jiří Kotas


KŽC Doprava s.r.o.


MBM Rail s.r.o.


Puš s.r.o.


Railway Capital a.s.


Retro Slezská železniční společnost s.r.o.


TMŽ s.r.o.


 

Spolupracující


doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.  

Ústav dopravní telematiky, Fakulta dopravní, ČVUT Praha


 

Pozorovatelé


Kategorie: SŽS