Tiskové zprávy

Kategorie: Média

Hrozí zánik české železnice?


Sdružení železničních společností varuje před současnou dopravní politikou, která směřuje k zásadnímu poškození české železnice. Dopravci, železniční odborníci, podnikatelé, municipality a zástupci spolků kritizují především způsob zavádění evropského zabezpečovače (ETCS) a kontroverzní zákon o konzervaci drah.


Na úterý 16. května je v Poslanecké sněmovně naplánováno třetí čtení návrhu zákona o tzv. konzervaci drah, nově „institut přerušení provozuschopnosti“, který je opakovaně odmítán více než dva roky. Sdružení železničních společností upozorňuje na trvající problematické body znění zákona. „Obce ani kraje nemají prakticky možnost se bránit, pokud se Správa železnic rozhodne navrhnout trať ke konzervaci. Podmínky jsou diskriminační i pro podnikatele a zájmová sdružení. Zákon ignoruje rozhodnutí vlády o možnosti prodeje či pronájmu nevyužívané trati. Nejsou jasná kritéria ani termín obnovení neudržované tratě v akutních případech, například přírodní kalamity nebo pro potřeby armády. Budeme-li čelit urgentní nutnosti zprovoznění, neumím si představit, že z cyklostezky bude za pár dní zpátky funkční trať,“ shrnuje hlavní rizika předkládaného návrhu předseda Sdružení železničních společností, železniční odborník Jan Šatava a dodává, „zatímco ostatní evropské země do obnovy, modernizace a rozvoje železniční infrastruktury masivně investují, Česká republika pokračuje v dlouholetém trendu devastace.


Nesmyslný výhradní provoz ETCS


Zásadní ohrožení budoucnosti české železnice vidí předseda Sdružení železničních společností v současném národním plánu implementace jednotného evropského zabezpečovače (ETCS). „Současné tažení sekty striktně výhradního provozu ETCS je ryze českou specialitou. V praxi žádné evropské země výhradní provoz ETCS nezavádějí, protože Evropská unie nic takového nepožaduje. Pokud budeme muset montovat zařízení za desítky milionů do drezín, podbíječek a motoráků, aby mohly vjet do přípojné stanice, zdraží výhradní provoz ETCS služby železnice natolik, že přestane být zaplatitelná a konkurenceschopná. Vlaky přestanou jezdit a nevyužitou infrastrukturu zakonzervujeme,“ upozorňuje Šatava na spojitost obou aktuálních ohrožení budoucnosti české železnice. „Přitom absolutně největším rizikem železničního provozu je střet se silničním vozidlem, kterému ETCS nezabrání. Máme nejvíce úrovňových přejezdů v celé Evropě, problém bezpečnosti provozu leží především zde. A miliardy investované do již stárnoucí technologie ho nevyřeší.“


Sdružení železničních společností proto zásadně nesouhlasí s prosazováním výhradního provozu ETCS ani s aktuálním návrhem zákona o konzervaci dráhy, které v praxi povedou k zásadnímu a nevratnému poškození železnice v dopravním systému České republiky.

 
Sobota 13. května 2023