Sdružení železničních společností


  • poskytuje odborné informace k aktuálním tématům (ETCS, konzervace dráhy atd.)


  • upozorňuje na skrytá rizika a problémy železniční praxe 


  • podporuje zástupce obcí, městysů i měst v zájmu o zachování kvalitních železničních služeb


  • usiluje o systematickou podporu vleček podloženou dlouholetou praxí a profesními zkušenostmi


  • pro vlastníky vleček poskytuje odborné poradenství k provozování dráhy na vlečkách dle zákona 266/94 Sb.


  • sdružuje praktické zkušenosti ze všech krajů v České republice


  • v zájmu municipalit a veřejnosti o kvalitní železniční služby aktivně komunikuje se zástupci krajů


  • pořádá odborné přednášky, semináře a konference