Municipality

Kategorie: Spolupráce


Sdružení železničních společností


  • podporuje zástupce obcí, městysů i měst v zájmu o zachování kvalitních železničních služeb


Ke stažení

Management obcí pro zachování veřejné železniční dopravy


 
Sobota 13. května 2023