23. 6. 2023

Konference: „Budoucnost regionální železnice: Lehká kolejová vozidla“

ve spolupráci s dopravcem České dráhy, a.s.

pod záštitou starosty města Tábor Ing. Štěpána Pavlíka

u příležitosti 120. výročí zahájení provozu na historické trati Tábor—Bechyně


pořádá a srdečně zve na tematickou odbornou konferenci

Cílem konference je připomenout odkaz Františka Křižíka jako průkopníka možné cesty budoucnosti regionální železnice.

Hlavní část diskuze se proto uskuteční přímo na historické trati Tábor – Bechyně v mimořádném vlaku.

Přihláška on-line


Program konference

10, 00 -11,00

 

Jan Šatava předseda Sdružení železničních společností

Hustá železniční síť – výhra nebo prokletí

Pojednává o srovnání hustoty sítí v různých zemích, způsobu jejich využívání, technicko provozních aspektech a socioekonomických vztazích železnice – regiony

                       

Ing. Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu, České dráhy                

Lehká kolejová vozidla z pohledu národního dopravce – slepá ulička nebo budoucnost pro vybrané tratě

 

Ing. Jan Šurovský, Ph.D., technický ředitel – Povrch, Dopravní podnik hl. m. Prahy

Konverze místní dráhy Praha-Žižkov – Praha-Malešice 

Opuštěná původně celostátní dráha Praha-Žižkov – Praha-Malešice byla prohlášena za místní dráhu, ale je nadále opuštěna. Hlavní město Praha a Dopravní podnik hl. m. Prahy plánuje její obnovu zejména jako dráhu tramvajovou. Nevyužít současný drážní koridor a umožnit jeho trvalý zánik by byl zločin.

 

11,00 -11,10 coffee break

 

11,15 -12,00

 

Ing. Pavel Winter, náměstek ředitele IDSK pro dopravu

Možné příklady použití vlakotramvají, lehkých kolejových vozidel a tramvají na železniční síti Středočeského kraje

 

Ing. Tomáš Tužín

Nevýhody autobusu proti regionální železnici 

Autobusová doprava má v reálném provozu mimo často zdůrazňovaných výhod i své nevýhody. Autor příspěvku nabízí praktický příklad spojení Litovle a Olomouce, kde je možné využít autobusy (včetně expresních linek vedených po dálnici D35), dále dvě varianty železničního spojení (přes Červenku a přes Senici) a oblíbenou cyklostezku. Reálným příkladem prokazuje, že provoz vlaku na nerekonstruované, neelektrifikované a jednokolejné lokálce dokáže být výrazně rychlejší než provoz autobusu na dálnici, a svá tvrzení podporuje statistkou využití tratě cestujícími. V druhé části příspěvku přináší obecnější pohled, nastiňující zejména problematiku opotřebení vozovek těžkými vozidly (s důrazem na autobusy) a dále možnou budoucnost rozvoje hromadné dopravy v souvislosti s očekávanými trendy (elektromobilita, autonomní řízení vozidel atd.).

 

12,00 - 14,00 diskuze (sál) + oběd (jídelna)                   (průběžně, souběžně)

 

14,15 – 15,30

 

Ing. Čeněk Maléř, provozní náměstek, KŽC Doprava

Turistická železnice a rozvoj regionu

Železnice, jakožto liniová stavba, se v současnosti podílí na ekonomickém rozvoji regionu spíše nepřímo buď jako infrastruktura pro provoz veřejné osobní dopravy nebo jako turistická atrakce. I kombinace těchto dvou funkcí může být úspěšná, ale vyžaduje komplexnější přístup podobající se projektovému řízení a zahrnující pochopení a řízení měkkých systémů zejména v oblasti marketingu a komunikace.

 

Bc. Vojtěch Suchan, student FA ČVUT

Co je to vlakotramvaj a co říká evropská legislativa

V příspěvku se dozvíte o dvou základních typech vlakotramvajových vozidel a provozů, jejich výhodách a nevýhodách, možnostech nasazení na regionální tratě a aktuálním stavu legislativy a nedávných změnách v ní.

 

doc. Ing. Martin Leso, Ph.D., Ústav dopravní telematiky, Fakulta dopravní, ČVUT Praha

Komplexní pojetí regionální železnice jako páteřní železniční dopravní systém v regionech

V příspěvku bude diskutován možný komplexní přístup s využitím moderních technologií umožňující modernizaci regionální železnice jako funkční a využitelnou dopravní páteř pro regionální dopravu.


15,30 -16,00     dotazy, rozloučení, přesun k diskuznímu vlaku

 

16,30 - 18,30    diskuzní vlak Tábor - Bechyně – Tábor