Regiony

Kategorie: Spolupráce


Sdružení železničních společností


  • sdružuje praktické zkušenosti ze všech krajů v České republice


  • v zájmu municipalit a veřejnosti o kvalitní železniční služby aktivně komunikuje se zástupci krajů
 
Sobota 13. května 2023